5. díl: Terénní úpravy, výkopové práce a základy

JAK STAVÍME VÁŠ DOMOV

Je načase vydat se na stavbu. V minulých dílech, jsme si popsali zajištění financí i nutných povolení na stavebním úřadu. Teď už se tedy budeme pohybovat na pozemku a začneme přípravou staveniště.

Zajištění staveniště

Staveniště zahrnuje stavební pozemek, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část.
Nejprve je nutno uvažovat nad příjezdovou cestou. Měla by být zpevněná a vhodná pro těžkou techniku, která se na stavbě bude vyskytovat, jako např. bagr pro výkopy základů, či nákladní automobily pro dodávku materiálů. Potřeba je také vymezit prostor pro složení materiálu na staveništi. Celkové požadavky na vybavení staveniště najdete ve stavebním zákoně ZDE.

Terénní úpravy

Prvním kopnutím do země zahájíte terénní úpravy. Svažité nebo zelení pokryté pozemky jsou běžnou praxí. Je tak nutno nejprve odstranit stromy, keře, pařezy aj. a poté sejmout ornici. To znamená odstranit svrchní část půdy ve vrstvě cca 20 cm. Pro tuto práci používáme vlastní techniku. Ornice se skladuje v blízkosti stavby a později se použije při dokončovacích pracích. Takto připravený prostor čeká na výkopové práce.

Výkopy a základy

Výkopy provádíme pro zhotovení konstrukce základů, ale také pro přívod inženýrských sítí. Dále můžeme výkopové práce potřebovat například pro osazení domácí ČOV (čistírny odpadních vod), bazénu, či tvorbu zahradního jezírka. Zaměříme-li se na výkopy základů, jejich šířka i délka musí odpovídat tvaru základů. Šířka výkopu zde odpovídá technice, která bude pro výkopové práce použita (šířka lžíce = šířka základů).

Základy obecně dělíme na hlubinné a plošné. Hlubinné základy využíváme u velkých staveb, na pozemcích s únosným podložím ve značných hloubkách, nebo tam, kde by mohla půda obsahovat archeologické nálezy. Při stavbě rodinného domu tak budeme uvažovat základy plošné. Nejčastěji se můžeme setkat se základovými deskami. Zhotovují se také základové pasy, patky, nebo rošty. Materiál a tvar základové konstrukce pro váš dům dle geologických podmínek určí projektant stavby.

Tímto článkem jsme si tedy představili první kroky při stavbě, které vás přímo v terénu čekají. Doplňme naše povídání ještě o fotografie z námi prováděných staveb.
Autor: Anna Kráčalíková

Rozvedení inženýrských sítí pod základovou deskou (RD Míškovice)

Rozvedení inženýrských sítí pod základovou deskou (RD Míškovice)

Příprava podkladu - hutnění podsypu (RD Míškovice)

Příprava podkladu - hutnění podsypu (RD Míškovice)

Základová deska s bedněním (RD Míškovice)

Základová deska s bedněním (RD Míškovice)

Terénní práce (RD Bělov)

Terénní práce (RD Bělov)

Terénní práce (RD Bělov)

Terénní práce (RD Bělov)

Terénní práce (RD Bělov)

Terénní práce (RD Bělov)

Terénní práce (RD Bělov)

Terénní práce (RD Bělov)