Výkopové práce

Zajišťujeme komplexní řešení výkopových prací jak základů rodinných domů, vodovodního připojení, tak elektropřípojek. Tuto službu zajišťujeme vlastní výkopovou technikou. Možnost volit lžíce velikosti 20, 40, 50, 60 nebo 100cm.

Terénní úpravy

Po dokončení stavby vašeho domu či firmy, můžete veškeré terénní úpravy přenechat na nás. Teréní úpravy jsou zemní práce a změny terénu, jimiž se mění vzhled, vlastnosti či účel využití prostředí. Provádí se buď samostatně, dle plánovaného využití prostoru anebo jako činnost navazující na demolice nepotřebných staveb. Jedná se převážně o: terénní úpravy rovinných i svažitých terénů nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů včetně autodopravy rovnání a svahování terénů zahrnovací práce sejmutí nebo rozprostření ornice výstavba zpevněných ploch a komunikací úprava komunikací přípravné práce pro stavby.

CAT 303C

cat 303c

Takeuchi TB216

multione sl 303 d

JCB 8065

multione sl 303 d

JCB 225

multione sl 303 d