Lité potěry

ANH S-PLUS je novou generací litých anhydritových podlah.

Tato samonivelační litá anhydritová podlaha tvoří absolutní špičku v rámci dnešních technologických možností výroby litých podlah.

Při použití pro výrobu litých podlah pro bytové i průmyslové budovy vykazuje ANH S-PLUS nesporné výhody oproti běžným podlahám, zejména:

 • dosažení absolutně rovného povrchu
 • velmi dobrá pevnost v tahu za ohybu, není třeba žádné výztuže
 • velmi dobrá pevnost v tlaku
 • podlaha beze spár
 • v krátké době dále použitelná
 • u vytápěných podlah dosažena optimální tepelná vodivost
 • dokonalé obklopení trubek materiálem (bez dutin)
 • možnost vytápění již po 7 dnech (podle protokolu pro vytápění)
 • objemová stálost
 • zrychlení a zjednodušení výstavby
 • vysoká požární bezpečnost
 • redukce tloušťky oproti tradičním cementovým podlahám

lite potery