Výkopové práce

Zajišťujeme komplexní řešení výkopových prací jak základů rodinných domů, vodovodního připojení, tak elektropřípojek. Tuto službu zajišťujeme vlastní výkopovou technikou. Možnost volit lžíce velikosti 30, 40, 50, 60 nebo 100cm.

Terénní úpravy

Po dokončení stavby vašeho domu či firmy, můžete veškeré terénní úpravy přenechat na nás. Teréní úpravy jsou zemní práce a změny terénu, jimiž se mění vzhled, vlastnosti či účel využití prostředí. Provádí se buď samostatně, dle plánovaného využití prostoru anebo jako činnost navazující na demolice nepotřebných staveb. Jedná se převážně o: terénní úpravy rovinných i svažitých terénů, nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů včetně autodopravy, rovnání a svahování terénů, zahrnovací práce, sejmutí nebo rozprostření ornice, výstavba zpevněných ploch a komunikací, úprava komunikací přípravné práce pro stavby.

JCB 8065 (6,5 t)

multione sl 303 d

JCB 225 (3,5 t)

multione sl 303 d

Takeuchi TB216 (1,6 t)

multione sl 303 d

Benford Terex (4 t)

multione sl 303 d