7. díl: Otvory ve stěnách

JAK STAVÍME VÁŠ DOMOV

Při vyzdívání je nutno myslet na otvory ve stěnách. Do těchto osazujeme výplně otvorů, nejčastěji okna a dveře. Kvalitní návrh i realizace zajistí eliminaci tepelných mostů a pohodlné užívání stavby.

Výšky otvorů

Projektant už ve výkresové dokumentaci uvede výšky parapetů. Ty by měli odpovídat tzv. modulové koordinaci. Výška tvárnic je 250 mm a v násobku tohoto čísla tedy navrhujeme výšky parapetů. Nadpraží, horní hranu otvorů, poté navrhujeme ve stejných výškách. Budova tak bude napohled vypadat lépe.

Izolace nutností

Otvory ve vnějších stěnách tepelně izolujeme. Výrobci keramických tvárnic dnes už nabízejí speciální tvarovky, které obsahují drážku pro vložení polystyrenu v místě osazení rámu. Častěji se však setkáte s otvory vyzděnými běžnými zdicími prvky a obložených tímto izolantem.

Tepelné mosty

Řešení detailů je často opomíjená část, která se ale v průběhu užívání stavby může znatelně projevit. Tepelný most je místem zhuštěného tepelného toku a jeho následkem je srážení vlhkosti v daném místě, což často vede k výskytu plísní. Lépe než řešit tyto následky je předcházet jim. Stavební dozor by měl zajistit tepelnou izolaci otvoru, vhodné osazení rámu výplně otvoru (okna, dveří) a vzduchovou izolaci spáry po osazení (pěnou, páskou).

Překlady nad otvory

Každý stavební otvor musí být v horní části zajištěn překladem. Ten roznese zatížení, které na něj působí. V nosných stěnách musí být použit překlad nosný, v příčkách můžeme použít překlady nenosné. Vhodné je použít překlad od výrobce, který vám dodává také zdicí materiál. Stejný materiál překladu i zdiva je výhodný pro pozdější povrchové úpravy. Dle rozměru otvoru je zvolena délka překladu, který je osazen do maltového lože po stranách otvoru. Velikost uložení se s šířkou otvoru zvyšuje.

Nahlédněte, pomocí fotografií níže, na námi realizované stavby.
Autor: Anna Kráčalíková

RD Bělov

RD Bělov

RD Bělov

RD Bělov

RD Bělov

RD Bělov

Hala Toma

Hala Toma

Hala Toma

Hala Toma

Hala Toma

Hala Toma