6. díl: Začínáme zdít

JAK STAVÍME VÁŠ DOMOV

Minulý díl jsme započali stavbou základové desky a nyní tak můžeme začít vyzdívat. Založení první vrstvy zdiva je velmi důležitým krokem, který by i při stavbě svépomocí měl provést odborník. Jak tedy založení stavby probíhá?

Před zahájením zdění

Na staveništi už bychom měli mít navezen materiál potřebný pro zakládání, a to izolační pás, zakládací maltu, zdící prvky a spojovací hmotu. Zdicím prvkem mohou být cihly či tvárnice různých materiálů. V našem případě se zaměříme na pórobetonové tvárnice, ze kterých jsou často naše zakázky realizovány. Spojovací hmota - malta, lepidlo, pěna - je volena dle druhu zdicího prvku. Pro pórobetonové tvárnice tak použijeme zdicí maltu náležící tomuto systému.

Příprava podkladu

Začneme očištěním základové desky od nečistot (napadané listí, zemina aj.), nanesením asfaltové penetrace a položením pásu izolace proti vodě a radonu, který je poté na povrch nataven. Poloha uložení zdiva na tomto pásu se vytyčí dle projektové dokumentace lavičkami, častěji barevným provázkem, který určí vnější hranu zakládané stěny. Naznačíme si také umístění budoucích otvorů pro dveře či francouzská okna, se kterými musíme již při začátku zdění počítat.

Zakládání první vrstvy

Pomocí nivelačního přístroje určíme nejvyšší bod, kterému zakládanou vrstvu přizpůsobíme. Nerovnosti lze korigovat výškou zakládací malty. Začínáme uložením rohových tvárnic a překontrolováním délek a úhlopříček pomocí nivelace. Při použití hladkých tvárnic nanášíme vrstvu zdicí malty i do podélných drážek. Pokud vyzdíváme z tvárnic opatřených spojem pero-drážka, nanášíme maltu pouze ve vodorovných vrstvách.

Hledám více informací

U každého velkého dodavatele zdicích prvku naleznete na webových stránkách pracovní postupy, či podklady pro provádění, kde je doporučen postup založení a nejen to. Pokud se zajímáte o kvalitní provedení staveb, nebo uvažujete o stavbě svépomocí doporučujeme tyto texty pročíst. Kvalifikovaní pracovníci by se měli těmito zásadami řídit. U některých firem naleznete také instruktážní videa.

Opět přikládáme fotografie z našich staveb a těšíme se spolu s vámi na další díl našeho seriálu o stavbě rodinného domu.
Autor: Anna Kráčalíková

Příprava staveniště (RD Míškovice)

Příprava staveniště (RD Míškovice)

Zaměření lavičkami (RD Míškovice)

Zaměření lavičkami (RD Míškovice)

Zaměření lavičkami (RD Míškovice)

Zaměření lavičkami (RD Míškovice)

Vyrovnání první vrstvy zdiva (RD Hvozdná)

Vyrovnání první vrstvy zdiva (RD Hvozdná)

Postup vyzdívání (RD Hvozdná)

Postup vyzdívání (RD Hvozdná)

Otvory pro francouzská okna (RD Hvozdná)

Otvory pro francouzská okna (RD Hvozdná)

Příprava na zdění (Cream Zlín)

Příprava na zdění (Cream Zlín)

Příprava na zdění (Cream Zlín)

Příprava na zdění (Cream Zlín)

Příprava na zdění (Cream Zlín)

Příprava na zdění (Cream Zlín)

Založení stěny (Cream Zlín)

Založení stěny (Cream Zlín)

Založení rohu stěny (Cream Zlín)

Založení rohu stěny (Cream Zlín)