2. díl: Papírování před výstavbou

JAK STAVÍME VÁŠ DOMOV

V minulém dílu našeho seriálu, jste se mohli dozvědět, kde svou cestu za vysněným bydlením započít. Pokud vám tento 1. díl utekl najdete ho ZDE. Dnes pokračujeme výčtem formalit, které vás při stavbě neminou.

Umístění domu na pozemek

Pamatujete, jak jsme se v minulém dílu bavili o požadavcích ze strany konkrétního stavebního úřadu? Je to tady! Stavební úřad si chce ověřit, že jste splnili jeho podmínky a posoudit vaši stavbu. Není moc vysoká? Plánujete snad stavět rodinný dům uprostřed průmyslové zóny? Stavební úřad klade mnoho otázek. Předložte proto svou dokumentaci. Ale jakou?

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
Jedná se o první stupeň dokumentace, kterou po vás budou na stavebním úřadě vyžadovat. Obsah této dokumentace je podrobně popsán ve stavebním zákoně (zákon č. 183/2006 Sb.). Řeší se umístění stavby na pozemku, vliv stavby na okolní prostředí, požární bezpečnost aj. Při splnění podmínek daného území (územního plánu) je vydáno Územní rozhodnutí nebo Územní souhlas s umístěním stavby. A pokračujeme dál!

Ohlášení stavby, nebo stavební povolení?

Stavební úřad už tedy ví, kde a co chcete stavět. Informace v DUR jsou však málo popisné a proto je třeba poskytnout úřadu podrobnosti.

Dokumentace pro ohlášení stavby
Pokud stavba rozsahem a velikostí vyhovuje podmínkám pro ohlášení a máte příjemné sousedy, kteří vám dají svůj souhlas, můžete pokračovat tzv. ohláškou stavby. Po podání ohlášky čekáte 30 dní a pokud nepříjde zamítavé stanovisko, je stavba povolena. Konkrétní požadavky na ni najdete opět ve stavebním zákoně. Pro výstavbu vašeho rodinného domu, je však podstatné toto:
§ 104 Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení
(1) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují
a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

Pokud nesplníte podmínky pro ohlášení stavby, je nutné vyřídit stavební povolení.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Pro DSP nastává fáze doplnění informací v DUR. Dokumentace pro stavební povolení je daleko obsáhlejší a zahrnuje také údaje o statice, konstrukcích, tepelné náročnosti atd. Zjednodušeně řečeno, podle této dokumentace by se měl dům umístit na pozemek, postavit a nespadnout.
Tuto dokumentaci pak zašlete ke schválení provozovatelům inženýrských sítí, hasičům a ostatním dotčeným orgánům. Komu máte DSP zaslat se dozvíte na svém stavebním úřadě. Pokud vše proběhne hladce získáte stavební povolení a můžete stavět.

Jednostupňová dokumentace
Jedná se o dokumentaci, která je zároveň posuzována pro DUR i DSP a ušetříte si tak trochu obstrukcí. Tento způsob se využívá především u menších staveb, jako jsou rodinné domy.

Váš EB-stav: Nechce se vám běhat po úřadech? Naše firma EB-stav zajistí nejen provedení stavby, ale také formality, které jsou potřebné k započetí stavby.

V další dílech se budeme bavit o financování stavby. Pokud vás zajímá kde peníze na výstavbu získat a kam vaše peníze poputují sledujte nadále sérii těchto článků.

Autor: Anna Kráčalíková