12. díl: Větrání

JAK STAVÍME VÁŠ DOMOV

Dnešní téma bude pro většinu z vás asi překvapením. Ano, i způsob větrání je třeba u stavby zajistit. U většiny rodinných domů se uvádí jako způsob větrání otvíravá okna. To je však především v zimě, kdy zůstávají okna pokojů zavřená, nevhodný způsob větrání.

Proč větrat

Větrání zabezpečuje výměnu vzduchu v místnosti a odvádí “znečištěný” vzduch. Znečištěný vzduch obsahuje nízké množství kyslíku, vysoké hodnoty CO2, zvýšenou vlhkost, oxid uhelnatý, koncentraci pachů, kouř a také další látky, které mohou být našemu organismu škodlivé. Nedostatečným větráním si tvoříme nevhodné prostředí pro pobyt v místnosti a začínají se projevovat příznaky s tím spojené - snížená koncentrace, ospalost, nevolnost. Nezapomínejte proto pravidelně větrat.

Co říká zákon

Prováděcí vyhláška stavebního zákona 268/2009 Sb. §11 odstavec 5 ve znění pozdějších předpisů uvádí:
Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m³/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm.

Pokud si vezmeme tedy ložnici 12m2 s pobytem 2 osob, měli bychom větrat cca každých 30 minut. Otevřít si okno přes den není problém. Ale co v noci? A v zimě? Řešením je nucené větrání, které nám zajistí pravidelnou výměnu vzduchu.

Jak zajistit větrání

Jak jsme si již uvedli, většina rodinných domů spoléhá na větrání okny. Pokud si ale chcete zajistit zdravé vnitřní prostředí, zapřemýšlejte nad rekuperací vzduchu. Jde o systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, který může být centrální, či lokální. Centrální systém je rozváděn po celém domě a zajistí výměnu vzduchu ve všech místnostech. Lokální jednotka je umístěna v obvodové stěně a stará se o výměnu vzduchu pouze v jedné místnosti.

Rekuperace x klimatizace

Na závěr si ještě objasníme rozdíl mezi rekuperací vzduchu a klimatizací. Rekuperace přivádí venkovní vzduch do rekuperační jednotky, kde se ohřeje od vzduchu, který je z místnosti odváděn. Vzduch čerstvý a znečištěný jsou od sebe odděleny, nedojde tak k jejich smíchání, ale pouze si díky konstrukci a materiálu rekuperační jednotky teplo předají. Díky rekuperaci je nám tak do místnosti přiveden předehřátý čerstvý vzduch a ten znečištěný je odveden ven. Oproti tomu klimatizace zajišťuje pouze cirkulaci (oběh) vzduchu v místnosti a nezajišťuje jeho výměnu.

Díky rekuperačnímu systému, nebudete draze ohřívaný vzduch vypouštět otevřenými okny, nepotáhne vám při větrání na záda a díky filtru si do domu nepustíte ani alergreny a prach. Nečekejte však finanční návratnost této investice. Ta se vám vrátí především kvalitním vnitřním prostředím, které přispěje k vašemu zdraví.

Autor: Anna Kráčalíková