11. díl: Vytápění

JAK STAVÍME VÁŠ DOMOV

Pokračujeme v našem seriálu o stavbě rodinného domu a určitě nesmíme opomenout téma vytápění. Zajištění kvalitního vnitřního prostředí je rozhodující pro spokojenost uživatelů. Dobře proto zvažte, čím si ve svém bydlení zajistíte tepelnou pohodu.

Druhy vytápěcích systémů

Obecně dělíme vytápění na lokální a ústřední (centrální). V rodinném domě budeme jistě preferovat vytápění ústřední, kde je teplo rozváděno z jednoho zdroje (kotle) do více místností. Typickým nosným médiem je voda, ale lze vytápět také vzduchem.
Lokální topení umísťujeme nejčastěji do méně využívaných prostor, nebo jako záložní či dodatečný zdroj pro místnosti vytápěné centrálně. Lokálními zdroji jsou elektrické přímotopy, plynový topidla, krby či infrazářiče.

Čím vytápět

V oblasti vytápění máme mnoho možností. K těm klasickým patří dřevo, zemní plyn, uhlí či elektřina. Oblast vytápění se však začíná zaměřovat také na ekologické a obnovitelné zdroje, jako je biomasa či energie solární. Je nutno zamyslet se nad návratností investice a velikostí prostoru, který bude vytápěn. A budete mít čas chodit přikládat do kotle, nebo si ulehčíte práci pouze stlačením předvoleného programu na termostatu? Projektant vašeho domu vám jistě navrhne to nejvhodnější řešení právě pro vás.

Modernizace vytápění

Při rekonstrukci starších domů často vyvstane otázka, zda vyměnit také zdroj vytápění.
Zde si dovolujeme upozornit na častou chybu, která nastává. Parametry kotle závisí na množství a velikosti místností, které budou vytápěny. Při výměně kotle se tento objem vytápěného prostoru nemění. Zvolte proto vhodný model a nezapomeňte ani na otopná tělesa (např. radiátory), která máte po domě instalovaná. U radiátorů, čili deskových otopných těles, je teplo do místnosti přenášeno pomocí otopné plochy. Čím větší je otopná plocha (velikost radiátoru), tím více tepla tedy může být prostředí předáno. Máte-li doma chladno a rozhodnete se pouze koupit silnější kotel, nemusí to pomoci. Přestože kotel dodá více tepla, plocha radiátorů bude stále stejná a více tedy nevytopí. Zde je vhodné vyměnit spolu s kotlem také otopná tělesa, která musí mít větší otopnou plochu než ta stávající.

Téma větrání bohužel není tak často zmiňováno, jako problematika vytápění. Další týden se tedy můžete těšit na článek o větrání, který pro vás bude jistě velmi zajímavý.

Autor: Anna Kráčalíková

Otopná tělesa

RD Malenovice

Termostat

RD Malenovice