10. díl: Zastřešení

JAK STAVÍME VÁŠ DOMOV

Každý dům potřebuje zastřešit. Začínáme konstrukcí krovů, kterou pokryjeme paropropustnou izolací, laťováním a položíme krytinu. Čím krovy izolovat a jakou krytinu vlastně zvolit?

Prvky krovů

Abychom si dobře porozuměli, ujasněme si pár pojmů, které se střešní konstrukcí souvisí. Krov je nejčastěji dřevěná konstrukce a tvoří nosnou část zastřešení. Krovy obsahují:

  • pozednice (trámy uložené na obvodových stěnách),
  • krokve (šikmé prvky zajišťující sklon střechy),
  • vaznice (vodorovné prvky přenášející zatížení z krokví),
  • vazní trámy (vodorovné prvky přenášející zatížení z krovu do nosných stěn),
  • další části (pásky, kleštiny, sloupky, vzpěry).

Krov lze realizovat v mnoha provedeních a nemusí obsahovat všechny tyto části.

Typy krovů

Rozlišujeme dvě základní soustavy krovů a to krokevní a vaznicové. Jejich dělení a název je odvozen od prvků krovu, které jsou použity v tzv. plné vazbě. Konstrukci krovu ovlivňuje přítomnost vnitřních stěn a především záměr využití prostoru. Půjde o nevyužívaný půdní prostor, či obytné podkroví s pokoji? Domluvte se s projektantem vašeho domu, který by měl zvolit konstrukci vhodnou pro váš záměr.

Izolace krovů

U konstrukcí střech je hydroizolace významnou částí. Folii umísťujeme přímo na krokve, pod laťování, a zachytí vodu, která by mohla v malém množství proniknout pod střešní krytinu. Zároveň však musí umožnit únik vodních par z konstrukce, volíme proto folii paropropustnou. Do krovu vkládáme také tepelnou izolaci, a to konkrétně mezi krokve. Nejčastěji se setkáte s minerální vatou. Proč ale nevyužít modernější technologii?! Ideálním řešením je stříkaná izolace, která je výborným tepelným izolantem, dokonale přilne k dřevěnému krovu, vyplní každý detail a odolá plísni i hnilobě. Pod střechu ideální, nemyslíte?

Střešní krytina

Volba střešní krytiny závisí především na sklonu střechy a únosnosti konstrukce. Běžný sklon je do 45°. Bezpečné sklony se pohybují od 16° pro tašky pálené a 22° pro tašky betonové. Máme také minimální sklony 12°, které ale není vhodné navrhovat. Především u rekonstrukcí starých domů volíme lehké krytiny. Nejběžněji plechové či asfaltové. Používají se ale také desky z vláknocementu a krytiny z recyklovaného plastu.

Podkroví

Půdu, tedy prostor pod střešní konstrukcí, lze využít jako obytný prostor. Pod krokve tedy umístíme parozábranu a nejčastěji zakryjeme sádrokarotonovými deskami na nosných profilech. Interiér lze obložit také palubkami.

Autor: Anna Kráčalíková

RD Míškovice

RD Míškovice

RD Míškovice

RD Míškovice

RD Míškovice

RD Míškovice

Penzion Kašava

Penzion Kašava

Penzion Kašava

Penzion Kašava

RD Lhota u Zlína

RD Lhota u Zlína

RD Veselá

RD Veselá

RD Lukov

RD Lukov

RD Lukov

RD Lukov